ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Το Χορωδείον είναι ένα διδασκαλείο παραδοσιακού χορού & μουσικής! Ιδρύεται τον Αύγουστο του 2008 με στόχο να προάγει την μορφή εκείνη του χορού και της μουσικής που ζει ακόμη σε ορισμένες κοινότητες και διατηρεί στοιχεία γνησιότητας, σ' ό,τι αφορά τη λειτουργία και τον τρόπο μετάδοσης τους. Μια μορφή που φθίνει μέρα με τη μέρα και τείνει να εξαφανισθεί.

Το Χορωδείον παρέχει διδασκαλία ικανή να καλύψει ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων, ενώ παράλληλα διοργανώνει και συμμετέχει σε εκδηλώσεις, σεμινάρια, εκπαιδευτικές εκδρομές, διαλέξεις, συμβάλλοντας στην πολιτιστική ζωή της Κρήτης.

Το Χορωδείον στεγάζεται σε ένα άνετο και ευχάριστο χώρο που ανταποκρίνεται σε όλους τους κανόνες ασφαλείας. Οι αίθουσες είναι εξοπλισμένες με σύγχρονα μέσα για την άριστη διεξαγωγή των μαθημάτων. Το διδακτικό προσωπικό αποτελείται από δασκάλους με αγάπη και μεράκι για την παράδοση, εμπειρία στη μουσικοχορευτική διδασκαλία και καλλιτεχνική δραστηριότητα.